Dầu Bóng KCC

Dầu Bóng 2k(4:1) – SENSECLEAR – sơn 2k

Dầu bóng 2k (4:1) khả năng chịu nhiệt từ -50°C đến 200 °C I. Đặc điểm chung Senseclear một chất nhựa dẻo tổng hợp arcylic 2 thành phần, được sử dụng để phủ lớp ngoài cùng sau khi sơn tạo một lớp

Dầu Bóng 2K(2:1) – UT5750-A-9000

I. Đặc điểm chung Multi Clear UT 5750 là một chất nhựa dẻo arcylic tổng hợp 2 thành phần, được sử dụng để phủ lớp ngoài cùng sau khi sơn tạo một lớp phủ bóng hoàn hảo, có tác dụng