Danh mục

Dầu Bóng KCC

Dầu Bóng 2K(2:1) – UT5750-A-9000

I. Đặc điểm chung Multi Clear UT 5750 là một chất nhựa dẻo arcylic tổng hợp 2 thành phần, được sử dụng để phủ lớp ngoài cùng sau khi sơn tạo một…
Xem...